Thông báo

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng  cử nhân y khoa do nước ngoài cấp – Lần 2 năm 2021 Thông báo tuyển sinh Đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp...

Thông báo tuyển sinh Đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp – Lần 2 năm 2021. Kiểm tra đầu vào lần 2 năm 2021: Dự kiến ngày 17 tháng 12 năm 2021

Xem thêm
Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp. Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021 (có mẫu đơn kèm theo)

Xem thêm
Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào đợt 1 năm 2021 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào đợt 1 năm 2021 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào đợt 1 năm 2021 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền. - Chỉ tiêu: 05 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 25/10/2021 đến 16h30 ngày 15/11/2021

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn